EMDR

Wat is EMDR en wanneer wordt het toegepast.

Eye Movement Desensitisation & Reprocessing, EMDR, is een revolutionaire methode die steeds meer wordt toepast bij traumatische gebeurtenissen. Door stimulatie van de beide hersenhelften via oogbeweging is er sprake van een versnelde informatie verwerking.Hierdoor wordt de traumatische gebeurtenis verwerkt, zowel fysiek als emotioneel.

Het kan gaan om éénmalige ervaringen zoals een ongeval, verkrachting, geweldsmisdrijf, medische ingreep of verlies maar ook langdurige blootstelling aan een ervaring zoals pesten, misbruik of een oorlogssituatie. De gevolgen van de ervaring kunnen zijn: je niet meer jezelf voelen, angsten, fobieën, paniekaanvallen, depressie, verdriet. Door de EMDR wordt de negatieve lading van de ervaring geneutraliseerd wat helpt om de ervaring los te kunnen laten.

EMDR is ook geschikt voor mensen die het moeilijk vinden om over hun ervaring te praten.